Privatna srednja strukovna škola LIBAR pruža mogućnost vanrednog školovanja (vanrednog polaganja) osobama starijim od 16 godina za brojne obrazovne profile, bez obzira da li su završili neku srednju školu, ili su još uvijek polaznici neke srednje škole. Ukoliko želite promijeniti svoj obrazovni profil, kod nas možete izvršiti prekvalifikaciju za neko od mnogobrojnih zanimanja uz polaganje razlike stručnih i dopunskih predmeta, koji se određuju na osnovu Vaših svjedodžbi. Također, vanredno se mogu školovati i osobe sa samo završenom osnovnom školom, uz iste navedene uvjete.

Vanredno školovanje ističe se kao najbolji i najprihvatljiviji oblik srednjeg obrazovanja za odrasle, pogotovo u slučaju da Vas svakodnevne obaveze sprječavaju u redovnom pohađanju nastave.

Budući polaznici su u mogućnosti da se vanredno školuju za zanimanja koja su tražena kako na tržištu BiH tako i Europske Unije, a pri samom odabiru zanimanja naše osoblje Vam stoji na raspolaganju. Po uspješnom završetku školovanja stječete diplomu koja je priznata od strane nadležnih institucija BiH, te je ona jednaka diplomi bilo koje javne ustanove koja obavlja djelatnost srednjoškolskog obrazovanja. Privatna srednja strukovna škola LIBAR sa posebnom pažnjom osmišljava program rada, tako da postoje mnoga zanimanja za koja možete pohađati vanrednu nastavu, te izvršiti prekvalifikaciju, doškolovanje, specijalizaciju i osposobljavanje.

Slobodno nas kontaktirajte kako bi saznali više o pojedinom obrazovnom profilu

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:
- rodni list
- ovjerena kopija osobne iskaznice
- potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
- original ili ovjerena kopija osmog razreda - za doškolovanje
- original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna) – za prekvalifikaciju, usavršavanje i specijalizaciju

  • Prepoznato od Europske organizacije za obrazovanje odraslih

Adresa

Antuna Mihanovića 5

88220 Široki Brijeg, BiH


Upisi u tijeku

Vanredno školovanje za 3. i 4. stupanj