U skladu sa članom 9. Zakona o cestovnom prijevozu Bosne i Hercegovine, a koji je usklađen sa Direktivom EU 2003/59/EZ, profesionalni vozači državljani Bosne i Hercegovine, te vozači državljani trećih zemalja koji su zaposleni u tvrtkama sa mjestom registrirane djelatnosti u Bosni i Hercegovini, moraju imati potrebnu kvalifikaciju vozača motornih vozila (tj. KV vozač), tj. imati položen III.stupanj srednje škole  - zanimanje vozač motornog vozila. Često se ova potrebna diploma naziva i državni ispit za vozača, što je ustvari jedno te isto.

Državni ispit je neophodan kako bi se izvadila kartica za digitalni tahograf, tj. kartica vozača motornih vozila. Ona se izdaje na ime vozača koji ima važeću vozačku dozvolu, te se nakon samog dobivanja kartice vozač zakonski karakterzira kao profesionalni vozač motornog vozila. Više o samom načinu vađenja kartice objasnili smo u prethodnom tekstu (link: http://libar.ba/kako-do-kartice-za-vozaca

U slučaju da ta zaposlena lica obavljaju prijevoz na teritoriju EU, neophodno je redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu, tzv. KOD 95,  ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE, D1, D1E, D ili DE.

Državni ispit je potreban ukoliko djelatnost vozača obavljate komercijalno, bilo za sebe ili poslodavca, što znači da je ona u svakom slučaju neophodna i temelj za obavljanje posla vozača. Jednom položen državni ispit za vozača vrijedi zauvijek i za sve naknadno stečene kategorije. Primjera radi, ukoliko položite državni ispit posjedovanjem samo B kategorije, nećete ga morati polagati kasnije kada steknete neke od ostalih kategorija vozačke dozvole.

Kako bi položili državni ispit za vozača, dokumenti potrebni za obavljanje upisa u Privatnu srednju strukovnu školu s pravom javnosti Libar Široki Brijeg su sljedeći:

  1. rodni list
  2. ovjerena kopija osobne iskaznice
  3. ovjerena kopija vozačke dozvole
  4. potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
  5. original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda srednje + završna) ili 8.razreda u slučaju da se posjeduje samo osnovna škola

Cijena polaganja državnog ispita prvenstveno ovisi o tome koju školu trenutno posjedujete, te je neophodno da nas kontaktirate po tom pitanju.

Autor: Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti LIBAR Široki Brijeg

ŠTO KAŽU O NAMA

POČETNA STRANICA

Adresa – gdje položiti državni ispit

Antuna Mihanovića 5

88220 Široki Brijeg, BiH


Kontakt podatci

Tel/fax: + 387 39 705 631

Tel/fax: + 387 39 705 442

E-mail: info@libar.ba


Upisi u tijeku

Postupak dobivanja diplome za vozača motornih vozila – državni ispit