Diplome stečene u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi LIBAR su međunarodno priznate i nostrificiraju se kako u cijeloj Bosni i Hercegovini tako i van njenih granica, što ističemo kao glavnu prednost. To omogućuje polaznicima koju su pohađali ovu školu da apliciraju za poslove i van Bosne i Hercegovine, pogotovo za poslove u Europskoj Uniji, što je od velike važnosti za svakog našeg polaznika. Budući da su međunarodna kretanja radne snage svakim danom sve izraženija, tim više je bitno da nismo ograničeni svojom kvalifikacijom te brigom da li je diploma srednje škole koju posjedujemo međunarodno priznata. Što se tiče samog postupka priznavanja diploma izvan BiH, kao početna pomoć može vam poslužiti naš članak nostrifikacija diplome u inozemstvu.

Privatna srednja strukovna škola LIBAR Široki Brijeg ujedno je i članica Europske organizacije za obrazovanje odraslih (EAEA) iz Bruxelles-a, gdje uzajamnom koordinacijom provodimo mjere za smanjenje nezaposlenosti kroz različite programe i pogodnosti, a pogotovo za one osobe koje se duže vremena nalaze na zavodu za zapošljavanje.

Mnogi naši polaznici su uspješno našli svoje mjesto na tržištu rada u svijetu, a budući da radimo po EU programima školovanja i najvišim standardima obrazovanja, priznatost diplome donosi našim polaznicima veću mobilnost i sigurnost i izvan okvira BiH.

Domaće javne isprave koje će se koristiti u inozemstvu, kao što su diploma, izvod iz matične knjige rođenih, razna uvjerenja i druge javne isprave, morat ćete provesti postupak njihove nadovjere, a to se provodi “Apostille” pečatom kod nadležnog općinskog suda u Bosni i Hercegovini, na čijem je području tijelo ili ustanova koje vam je izdalo ispravu. Haška Konvencija od 5. listopada 1961. pojednostavila je postupak legalizacije javnih isprava u međunarodnoj upotrebi, pa stoga svaka javna isprava podliježe jednom ovjeravanju “Apostille” pečatom nadležnog tijela države koja je ispravu izdala, pa je tako i u slučaju diploma. (podatke o Haškoj Konvenciji i državama pristupnicama moguće je pronaći na web stranici www.hcch.net)

U slučaju naših diploma, nadovjera se vrši u Općinskom sudu u Širokom Brijegu, i ona iznosi 10 KM. Dakle, ovom nadovjerom, potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, te se Apostille pečat aplicira na navedene isprave samo u slučaju da su iste potrebne za upotrebu u nekoj drugoj državi koja nije Bosna i Hercegovina.

Što se tiče međunarodnog shvaćanja učenja i usavršavanja, u „Bijeloj knjizi“ Europske komisije, između ostalog, ističe se da je društvo koje uči ono u kojem se od svih pojedinaca zahtjeva da se kontinuirano obučavaju i uče da bi uzeli aktivno učešće u svijetu rada i u zajednici. Jedan od osnovnih principa ustrojstva i funkcioniranja društva koje uči je princip cjeloživotne dostupnosti obrazovanja i učenja svim članovima društva. Drugim riječima, to znači da je tržište rada takvo da je sklono svakodnevnim promjenama, a da se mi kao dio tržišta rada moramo prilagođavati bez obzira na dob, kako bi omogućili sebi zaposlenje bilo u BIH ili drugdje u svijetu. Zaposlenje je nažalost danas postala jedna borba, ali baš zbog toga se svi moramo uključiti u tu borbu i tražiti rješenja, te preuzeti određene rizičnije korake, jer drugačije nema napretka niti budućnosti.

U izvještaju Međunarodne komisije za obrazovanje za 21. stoljeće, govori se o četiri osnovne oblasti učenja:

1. Učenje da se zna - učenje čiji je cilj da svakom pojedincu omogući da razumije svijet koji ga okružuje što podrazumijeva kako opće tako i specijalističko znanje.
2. Učenje za rad - tiče se osposobljavanja ljudi za djelovanje u svom okruženju. To podrazumijeva osposobljavanje ljudi da primjene svoja znanja.
3. Učenje da se živi zajedno - svijet funkcionira kao globalno selo i ljudska međuzavisnost je sve veća. Obrazovanje mora utjecati na izbjegavanje konflikata ili njihovo rješavanje mirnim putem.
4. Učenje da se bude - spaja tri prethodne oblasti učenja. Učenje za postojanje usmjereno je na cjelokupan razvoj pojedinca, njegov tjelesni, duhovni, intelektualni, emocionalni i moralni razvoj.


Adresa

Antuna Mihanovića 5

88220 Široki Brijeg, BiH


Kontakt podatci

Tel/fax: + 387 39 705 631

Tel/fax: + 387 39 705 442

E-mail: info@libar.ba


Upisi u tijeku

Jednostavna i provjerena nostrifikacija diploma škole Libar