Natječaj za nastavno osoblje 2020/21.

PRIVATNA SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA S PRAVOM

JAVNOSTI LIBAR ŠIROKI BRIJEG

Antuna Mihanovića 5, 88220 Široki Brijeg

 

Na temelju članka 86. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi („Narodne novine

ŽZH“ broj: 20/17),  članka 45. Statuta škole i odluke Školskog odbora broj: 257/20

od 23.07.2020. godine Školski odbor Privatne srednje strukovne škole s pravom

javnosti  Libar  r a s p i s u j e

 

                                                                          NATJEČAJ

                       za prijam nastavnika u programima obrazovanja odraslih

                                                 za školsku 2020./2021. godinu

 

 1.  Nastavnik hrvatskog jezika..................................................................... 1 izvršitelj

 2.  Nastavnik njemačkog jezika................................................................... 1 izvršitelj

 3.  Nastavnik engleskog jezika..................................................................... 1 izvršitelj

 4.  Nastavnik francuskog jezika................................................................... 1 izvršitelj

 5.  Nastavnik latinskog jezika........................................................................1 izvršitelj

 6.  Nastavnik etike i vjeronauka................................................................... 1 izvršitelj

 7.  Nastavnik matematike............................................................................. 1 izvršitelj

 8.  Nastavnik informatike i računalstva....................................................... 1 izvršitelj

 9.  Nastavnik kemije....................................................................................... 1 izvršitelj

10. Nastavnik biologije................................................................................... 1 izvršitelj

11. Nastavnik fizike......................................................................................... 1 izvršitelj

12. Nastavnik povijesti i geografije............................................................... 1 izvršitelj

13. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture............................................... 1 izvršitelj

14. Nastavnik sociologije................................................................................ 1 izvršitelj

15. Nastavnik filozofije ...................................................................................1 izvršitelj

16. Nastavnik ekonomske skupine  predmeta........................................... 1 izvršitelj

17. Nastavnik elektrotehničke skupine predmeta...................................... 1 izvršitelj

18. Nastavnik strojarske skupine predmeta................................................ 1 izvršitelj

19. Nastavnik građevinske skupine predmeta............................................ 1 izvršitelj

20. Nastavnik prometne skupine predmeta................................................ 1 izvršitelj

21. Nastavnik šumarske skupine predmeta................................................ 1 izvršitelj

22. Nastavnik poštanske grupe predmeta...................................................1 izvršitelj

23. Dr. medicine.............................................................................................. 1 izvršitelj

24. Dipl. politolog/mag. politologije............................................................. 1 izvršitelj

25. Nastavnik psihologije............................................................................... 1 izvršitelj

26. Nastavnik pedagogije............................................................................... 1 izvršitelj

27. Frizer s položenim majstorskim ispitom................................................ 1 izvršitelj

28. Kozmetičar s položenim majstorskim ispitom...................................... 1 izvršitelj

29. Kuhar s položenim majstorskim ispitom............................................... 1 izvršitelj

30. Konobar s položenim majstorskim ispitom........................................... 1 izvršitelj

31. Slastičar s položenim majstorskim ispitom........................................... 1 izvršitelj

32. Dipl.inž./mag. prehrambene tehnologije............................................... 1 izvršitelj

33. Dipl.inž./mag. kemijske tehnologije........................................................ 1 izvršitelj

34. lnž./mag. sigurnosti na radu..................................................................... 1 izvršitelj

35. Dipl.inž./mag. arhitekture......................................................................... 1 izvršitelj

36. Dipl.inž./mag. agronomije........................................................................ 1 izvršitelj

37. Dipl.ekonomist/mag.ekonomije - smjer hotelijersko-turistički.............1 izvršitelj

38. Magistar farmacije......................................................................................1 izvršitelj

39. Dipl.povijesničar umjetnosti /mag. povijesti umjetnosti……….........…...1 izvršitelj

40. Instruktor vožnje C kategorije...................................................................1 izvršitelj

41. Stručno-pedagoški voditelj....................................................................... 1 izvršitelj


 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati

uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi.

S odabranim kandidatima zaključuje se ugovor o djelu.

Uz prijavu dostaviti:

  • kratak životopis,
  • ovjerenu kopiju sveučilišne diplome,
  • dokaz o položenom  stručnom  ispitu ili edukacijskoj grupi predmeta,
  • izvod iz matične knjige rođenih.

 

Prijave slati ili osobno donijeti u roku od osam (8) dana od objave natječaja  na adresu:

                         PRIVATNA SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

                                   S PRAVOM JAVNOSTI LIBAR

                            Antuna Mihanovića 5, 88220 Široki Brijeg

                                       s naznakom „ZA NATJEČAJ“

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 039/705-442,

              039/705-631 ili na e-mail: info@libar.ba i www.libar.ba
Iskustva polaznika

Naša članstva i partnerstva

Ističemo naše članstvo u Europskoj organizaciji za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Bruxellesu (Belgija). Naš rad prepoznat je od ove organizacije, te je škola Libar od 2017. godine punopravna članica, gdje surađujemo na programima obrazovanja odraslih.

PROVJERI


U 2020. godini postali smo članovi krovne svjetske organizacije obrazovanja odraslih - Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih (ICAE). Očekujte da ćemo kroz budućnosti nastaviti prenositi najbolje svjetske prakse iz oblasti obrazovanja odraslih, jer svatko ima prostora za napredak, pa tako i mi.

PROVJERI

Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Osoblje privatne škole Libar potrudit će se pružiti odgovor u što skorijem roku, a u slučaju da su vam informacije potrebne odmah, predlažemo da nas nazovete na:

 

Tel 1: + 387 39 705 442

Tel 2: + 387 39 705 631

Viber 1: + 387 63 192 192 

Facebook Libar → 

Polja označena * su obavezna kako bismo vam mogli pružiti odgovor.

script_1282