Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti LIBAR Široki Brijeg djeluje od 4. listopada 2007. godine upisom u Sudski registar Rješenjem broj 064-0-Reg-07-001124, te je upisana u Registar srednjih škola Rješenjem Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-hercegovačke br. 07-01-242/08 od 20. veljače 2008.

Škola je utemeljena za obavljanje djelatnosti:
> Opće srednje obrazovanje
> Tehničko i stručno srednje obrazovanje
> Djelatnost škola za vozače
> Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje

Nastava i ispitivanje polaznika u programima obrazovanja odraslih je po važećim zakonima konzultativno-instruktivna, te je u potpunosti prilagođena odraslim osobama, a svi materijali osim u školskoj knjižnici dostupni su i na našoj web stranici/knjižnici.

Glavni cilj kojim se vodimo je taj da polaznik osim uvjerenja stekne kompetencije koje će ga izdvojiti na tržištu rada i omogućiti mu zaposlenje ili unapređenje postojećeg poslovanja.

Strategija za ostvarivanje našeg temeljnog cilja obuhvaća sljedeće aktivnosti:
1. trajnim procesom dogradnje sustava kvalitete u upravljanju ustanovom
2. angažiranjem provjerenih nastavnika i suradnika s bogatim iskustvom i odgovarajućim stručnim i nastavnim radom
3. primjenom najsuvremenijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i elektroničkog učenja

ŠTO KAŽU O NAMA

POČETNA STRANICA

Adresa

Antuna Mihanovića 5

88220 Široki Brijeg, BiH


Kontakt podatci

Tel/fax: + 387 39 705 631

Tel/fax: + 387 39 705 442

E-mail: info@libar.ba


Upisi u tijeku

Pravni i formalni okvir djelovanja Privatne srednje strukovne škole Libar Široki Brijeg