Kuhar - specijalist - peti (5.) stupanj

Kuhar 5. stupanj podrazumijeva specijalizaciju (usavršavanje) kroz nadogradnju zanatskog znanja stečenog u 3. stupnju, a osim toga obuhvaća i osnovna ekonomska znanja kao neophodna područja za bavljenje obrtom i poduzetništvom.Zanatsko područje nastave obuhvaća programske cjeline:


 • Kuharstvo - ovaj dio sadržaja ima dvije cjeline: to su "Poznavanje robe" te "Prehrana i kuharske vještine".

1) Poznavanje robe obuhvaća: roba i poznavanje robe (pojam, higijena ambalaže, rukovanje, pohrana); sastojci hrane; vrste živežnih namirnica; alkoholna pića; osnovna znanja o prehrani; ugostiteljska oprema - strojevi, uređaji i alati koji se koriste u kuharstvu itd...)


2) Prehrana i kuharske vještine obuhvaća: pripremanje namirnica za prigotovljavanje jela; osnove prigotovljavanje jela, vrste jela; jela nacionalne i ostalih svjetskih kuhinja; sastavljanje jelovnika itd...)


 • Francuski jezik sa stručnim nazivljemFrancusko nazivlje se u kuharstvu primjenjuje kao međunarodno, pa se polaznici upoznaju sa tekstovima o kuhinjskim prostorijama i opremi, zatim tekstovima s nazivljem namirnica, različitih recepata te sastavljanja jelovnika.
 • Stručni račun (kalkulacija/izračunavanje nabavne i prodajne cijene; izračunavanje marže, gospodarski račun, zaključni račun, pravilo trojno, prosječni račun, račun diobe, račun smjese, postotni račun; primjena normativa u sastavljanju obroka i miješanju koktela)
 • Zaštita na radu i ekologija (sprječavanje širenja zaraznih bolesti u ugostiteljskim objektima; sanitarne mjere pri održavanju higijene rublja, pribora i posuđa; postupak s otpadom i ekološke mjere zaštite okoliša; osobna higijena; poznavanje opasnosti od požara i eksplozija; sprječavanje nesreća na radu)


Ekonomsko područje nastave obuhvaća programske cjeline:


 • Obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta), organiziranost obrta
 • Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, 
 • Organizacija osoblja, radna mjesta i ugovori, rukovođenje obrtom, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ostala osiguranja
 • Financijsko ekonomska osnovna pitanja (platni i kreditni promet, vrste financiranja, bilance, račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga, inventura, porezni sustav, vrste poreza, porezne prijave, gospodarske komore)
 • Obračun troškova, kalkulacije, završni računi, ekonomski pokazateljiKuhar specijalist mora svakako skrbiti da higijena prostora za pohranu namirnica i pripremljenih jela, kao i cijela higijena kuhinje bude u skladu sa propisima. Odgovoran je za održavanje i tehničku ispravnost strojeva i uređaja u kuhinji. 


NAPOMENA: Da bi se pristupilo polaganju 5. stupnja bilo kojeg zanimanja, pa tako i ovog, neophodno je imati prethodno završen 3. stupanj tog zanimanja.


Dokumentacija za upis

 • Rodni list
 • Ovjerena kopija osobne iskaznice
 • Potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
 • Original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)

Literatura

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti LIBAR. Prilikom vašeg upisa ili dolaska na informativni razgovor, pružamo detaljnu analizu i program vašeg školovanja, kako bismo vam omogućili što jednostavniju i bolju prilagodbu na proces obrazovanja odraslih. Izgled nekih od naših priručnika možete vidjeti u našoj knjižnici →.


Već ste polaznik naše škole? Izravno pristupite svim materijalima u online izdanju e-Knjižnice.

Ukratko o nama

Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti LIBAR Široki Brijeg djeluje od 4. listopada 2007. godine upisom u Sudski registar Rješenjem broj 064-0-Reg-07-001124, te je upisana u Registar srednjih škola Rješenjem Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-hercegovačke br. ‍07-01-242/08 od 20. veljače 2008. Provjerite detaljnije našu priču →.

Iskustva polaznika

Naša članstva i partnerstva

Ističemo naše članstvo u Europskoj organizaciji za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Bruxellesu (Belgija). Naš rad prepoznat je od ove organizacije, te je škola Libar od 2017. godine punopravna članica, gdje surađujemo na programima obrazovanja odraslih.

PROVJERI


U 2020. godini postali smo članovi krovne svjetske organizacije obrazovanja odraslih - Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih (ICAE). Očekujte da ćemo kroz budućnosti nastaviti prenositi najbolje svjetske prakse iz oblasti obrazovanja odraslih, jer svatko ima prostora za napredak, pa tako i mi.

PROVJERI

Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Osoblje privatne škole Libar potrudit će se pružiti odgovor u što skorijem roku, a u slučaju da su vam informacije potrebne odmah, predlažemo da nas nazovete na:

 

Tel 1: + 387 39 705 442 

Tel 2: + 387 39 705 631 

Viber 1: + 387 63 192 192 

Facebook Libar → 

Polja označena * su obavezna kako bismo vam mogli pružiti odgovor.