Vozač motornog vozila u međunarodnom cestovnom prometu robe i putnika - peti (5.) stupanj

Vozač motornog vozila u međunarodnom cestovnom prometu robe i putnika - peti (5.) stupanj, tzv. VKV vozač podrazumijeva specijalizaciju (usavršavanje) kroz nadogradnju zanatskog znanja stečenog u 3. stupnju, a osim toga obuhvaća i osnovna ekonomska znanja kao neophodna područja za bavljenje obrtom i poduzetništvom.Zanatsko područje nastave obuhvaća programske cjeline:


 • Cestovni prijevoz (vrste cestovnog prijevoza; vrste cestovnih vozila za prijevoz tereta; karakteristike cestovnih teretnih vozila; tehničko eksploatacijske karakteristike teretnih vozila; teret kao predmet prijevoza)
 • Vozni red i mjerenje rada voznoga parka (pojam i vrste voznih redova; izrada voznih redova; vozni park; vremenski i naturalni pokazatelji)
 • Međunarodni prijevoz tereta (licencije; CEMT dozvola; CMR teretni list; ATA i TIR karnet; polica osiguranja; nalog za utovar; transportne klauzule; ADR)
 • Prijevozna/transportna dokumentacija (općenito o prijevoznoj/transportnoj dokumentaciji; potvrde o prijevozu posebnog tereta; dokumenti vozila; teretni dokumenti; teretni list; otpremnica; tahograf; putni nalog)
 • Logistički procesi u međunarodnom prijevozu (faza pripreme uvoza i izvoza; faza prijevoza uvoza i izvoza; faza okončanja uvoza i izvoza)
 • Suvremene transportne tehnologije (robno-transportni centri; zbirna i javna skladišta; sustavi racionalizacije u prijevozu tereta; unimodalni, multimodalni i kombinirani prijevoz; tehnologija prijevoza u sustavima racionalizacije prijevoza tereta; tehnologija prijevoza s primjenom paleta; tehnologija prijevoza s primjenom kontejnera)
 • Konvencije i međunarodni ugovori u cestovnom prijevozu


Ekonomsko područje nastave obuhvaća programske cjeline:


 • Obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta), organiziranost obrta
 • Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla, upotreba materijala i skladište, 
 • Organizacija osoblja, radna mjesta i ugovori, rukovođenje obrtom, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ostala osiguranja
 • Financijsko ekonomska osnovna pitanja (platni i kreditni promet, vrste financiranja, bilance, račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga, inventura, porezni sustav, vrste poreza, porezne prijave, gospodarske komore)
 • Obračun troškova, kalkulacije, završni računi, ekonomski pokazateljiNAPOMENA: Da bi se pristupilo polaganju 5. stupnja bilo kojeg zanimanja, pa tako i ovog, neophodno je imati prethodno završen 3. stupanj tog zanimanja.


Dokumentacija za upis

 • Rodni list
 • Ovjerena kopija osobne iskaznice
 • Potvrda o mjestu prebivališta (CIPS)
 • Original ili ovjerena kopija svjedodžbi ranije završene škole (svih razreda + završna)

Literatura

Knjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Privatnoj srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti LIBAR. Prilikom vašeg upisa ili dolaska na informativni razgovor, pružamo detaljnu analizu i program vašeg školovanja, kako bismo vam omogućili što jednostavniju i bolju prilagodbu na proces obrazovanja odraslih. Izgled nekih od naših priručnika možete vidjeti u našoj knjižnici →.


Već ste polaznik naše škole? Izravno pristupite svim materijalima u online izdanju e-Knjižnice.

Ukratko o nama

Privatna srednja strukovna škola s pravom javnosti LIBAR Široki Brijeg djeluje od 4. listopada 2007. godine upisom u Sudski registar Rješenjem broj 064-0-Reg-07-001124, te je upisana u Registar srednjih škola Rješenjem Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-hercegovačke br. ‍07-01-242/08 od 20. veljače 2008. Provjerite detaljnije našu priču →.

Iskustva polaznika

Naša članstva i partnerstva

Ističemo naše članstvo u Europskoj organizaciji za obrazovanje odraslih, sa sjedištem u Bruxellesu (Belgija). Naš rad prepoznat je od ove organizacije, te je škola Libar od 2017. godine punopravna članica, gdje surađujemo na programima obrazovanja odraslih.

PROVJERI


U 2020. godini postali smo članovi krovne svjetske organizacije obrazovanja odraslih - Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih (ICAE). Očekujte da ćemo kroz budućnosti nastaviti prenositi najbolje svjetske prakse iz oblasti obrazovanja odraslih, jer svatko ima prostora za napredak, pa tako i mi.

PROVJERI

Kontaktirati nas možete i putem sljedeće kontakt forme. Osoblje privatne škole Libar potrudit će se pružiti odgovor u što skorijem roku, a u slučaju da su vam informacije potrebne odmah, predlažemo da nas nazovete na:

 

Tel 1: + 387 39 705 442 

Tel 2: + 387 39 705 631 

Viber 1: + 387 63 192 192 

Facebook Libar → 

Polja označena * su obavezna kako bismo vam mogli pružiti odgovor.